National Instruments Labview

logo_POIS   flaga UE


Zakup współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Uniwersytet Jagielloński zakupił bezterminową licencję NI Academic Site Licence - Medium Research Option programu LabVIEW dla środowisk 32 i 64 bitowych Windows, MacOS, Linux - graficznego środowiska programowania firmy National Instruments do projektowania, prototypowania i wdrażania oprogramowania kontrolno-pomiarowego.

Zakupiona przez Uniwersytet licencja pozwala na instalowanie i korzystanie z programu LabVIEW na dowolnej ilości komputerów we wszystkich instytutach i zakładach wydziałów nauk matematyczno-przyrodniczych z wykluczeniem Collegium Medicum.

Oprogramowanie LabVIEW może być wykorzystywane zarówno do celów edukacyjnych jak i badawczych z wykluczeniem prac komercyjnych.

Uniwersytet Jagielloński zakupił również usługę serwisową ważną do 11 września 2014 r.

Obejmuje ona:

  • aktualizację oprogramowania,
  • pomoc techniczną w języku polskim:
    • w polskim oddziale producenta (National Instruments Poland, Warszawa) - tel: 00 800 361-1235 w dni robocze w godz. 8.00 - 17.00, mail: techsupport@ni.com
    • u dostawcy (Ensalta, Kraków) – tel. 12 638-1382 w dni robocze w godz. 9.00 - 17.00, mail: bzp@ensalta.pl
  • licencję Student Install Option pozwalającą na instalację i używanie programu przez studentów i doktorantów wydziałów objętych licencją główną na ich prywatnych komputerach w czasie trwania usługi, nie dłużej jednak niż do czasu ukończenia studiów i wyłącznie w celach edukacyjnych. Program i kod aktywacyjny dostępny jest dla nich w odpowiedniej części portalu.

O LabVIEW ...

LabVIEW (Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench) jest modułowym środowiskiem programowania układów i urządzeń elektronicznych, akwizycji i przesyłu danych, sterowania urządzeń laboratoryjnych, naukowych i przemysłowych, automatyki, robotyki i mechatroniki oraz wielu innych. Wykorzystuje graficzny język i środowisko programowania. Umożliwia tworzenie i dystrybucję plików wykonywalnych

Posiada możliwość modelowania zagadnień inżynierskich, naukowych i procesów technologicznych, dynamiki obiektów/struktur dowolnej skali. Przez definiowanie wątków asynchronicznych, pozwala na tworzenie aplikacji wielowątkowych. Pozwala na wykorzystywanie kodu popularnych języków i programów: obsługuje m.in. funkcje .NET, kody C,  C++, C#, VisualBasic, skrypty MathWorks, MATLAB.

Od samego początku (pierwsza wersja powstała w 1986 roku) przeznaczone jest dla inżynierów i naukowców. Poprzez zaimplementowane funkcjonalności, biblioteki programistyczne i zdolność do interakcji z niemal każdym urządzeniem lub systemem wbudowanym, stał się najważniejszym systemem do projektowania oprogramowania kontrolno-pomiarowego, począwszy od tworzenia podstawowych aplikacji pomiarowych, aż do złożonych, zaawansowanych projektów. Do dyspozycji użytkowników jest bardzo rozbudowane wsparcie techniczne http://poland.ni.com/#support.

Używają go m.in.: CERN, NASA, Siemens, Boeing, Ford, BMW, Renault.

Bardziej szczegółowe informacje znajdują sie na stronie producenta:
http://poland.ni.com/labview,
http://www.ni.com/white-paper/8115/en