National Instruments Labview

logo_POIS   flaga UE


Zakup współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Uniwersytet Jagielloński zakupił bezterminową licencję NI Academic Site Licence - Medium Research Option programu LabVIEW dla środowisk 32 i 64 bitowych Windows, MacOS, Linux - graficznego środowiska programowania firmy National Instruments do projektowania, prototypowania i wdrażania oprogramowania kontrolno-pomiarowego.

Zakupiona przez Uniwersytet licencja pozwala na instalowanie i korzystanie z programu LabVIEW na dowolnej ilości komputerów we wszystkich instytutach i zakładach wydziałów nauk matematyczno-przyrodniczych z wykluczeniem Collegium Medicum.

Oprogramowanie LabVIEW może być wykorzystywane zarówno do celów edukacyjnych jak i badawczych z wykluczeniem prac komercyjnych.

Uniwersytet Jagielloński zakupił również usługę serwisową ważną do 11 września 2014 roku.

Obejmuje ona:

  • aktualizację oprogramowania,
  • pomoc techniczną w języku polskim
    • w polskim oddziale producenta (National Instruments Poland, Warszawa) - tel: 22 328 9010 w dni robocze w godz. 8.00 - 17.00, mail: techsupport@ni.com,
    • u dostawcy (Ensalta, Kraków) – tel. 12 638-1382 w dni robocze w godz. 9.00 - 17.00, mail: bzp@ensalta.pl
  • licencję Student Install Option pozwalającą na instalację i używanie programu przez studentów wydziałów objętych licencją główną na ich prywatnych komputerach w czasie trwania usługi, nie dłużej jednak niż do czasu ukończenia studiów i wyłącznie w celach edukacyjnych.

O LabVIEW ...

LabVIEW (Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench) jest modułowym środowiskiem programowania układów i urządzeń elektronicznych, akwizycji i przesyłu danych, sterowania urządzeń laboratoryjnych, naukowych i przemysłowych, automatyki, robotyki i mechatroniki oraz wielu innych. Wykorzystuje graficzny język i środowisko programowania. Umożliwia tworzenie i dystrybucję plików wykonywalnych

Posiada możliwość modelowania zagadnień inżynierskich, naukowych i procesów technologicznych, dynamiki obiektów/struktur dowolnej skali. Przez definiowanie wątków asynchronicznych, pozwala na tworzenie aplikacji wielowątkowych. Pozwala na wykorzystywanie kodu popularnych języków i programów: obsługuje m.in. funkcje .NET, kody C,  C++, C#, VisualBasic, skrypty MathWorks, MATLAB.

Od samego początku (pierwsza wersja powstała w 1986 roku) przeznaczone jest dla inżynierów i naukowców. Poprzez zaimplementowane funkcjonalności, biblioteki programistyczne i zdolność do interakcji z niemal każdym urządzeniem lub systemem wbudowanym, stał się najważniejszym systemem do projektowania oprogramowania kontrolno-pomiarowego, począwszy od tworzenia podstawowych aplikacji pomiarowych, aż do złożonych, zaawansowanych projektów. Do dyspozycji użytkowników jest bardzo rozbudowane wsparcie techniczne http://poland.ni.com/#support.

Używają go m.in.: CERN, NASA, Siemens, Boeing, Ford, BMW, Renault.

Bardziej szczegółowe informacje znajdują sie na stronie producenta:
http://poland.ni.com/labview,
http://www.ni.com/white-paper/8115/en

Do pobrania ...

Klucz instalacyjny - dokument będzie dostępny po zalogowaniu!

Powyższy klucz instalacyjny umożliwia jednokrotną instalację i automatycznie wygasa wraz z wygaśnięciem umowy na usługę serwisową (11 września 2013 r.). Po tym czasie należy pobrać nowy klucz i ponownie aktywować oprogramowanie. Będzie to możliwe pod warunkiem przedłużenia przez Uniwersytet Jagielloński umowy serwisowej.

NI LabView 2013 (Win 8/7/Vista/XP/Server - Academic Site Licence)

DVD 1 (obraz płyty, 6.72 GB) - dokument będzie dostępny po zalogowaniu!

DVD 2 (obraz płyty, 6.59 GB) - dokument będzie dostępny po zalogowaniu!

DVD 3 (obraz płyty, 6.09 GB) - dokument będzie dostępny po zalogowaniu!

DVD 4 (obraz płyty, 6.79 GB) - dokument będzie dostępny po zalogowaniu!

NI LabView 2013 (Linux, MacOS - Professional Development System)

DVD (obraz płyty, 2.50 GB) - dokument będzie dostępny po zalogowaniu!

NI Device Drivers DVD, August 2013

DVD (Windows 8/7/Vista/XP/Server, Red Hat Enterprise Linux 5.6 64-bit; obraz płyty, 6.86 GB) - dokument będzie dostępny po zalogowaniu!

NI LabView FPGA Module, additional Xilinx Compilation Tools

DVD (dla Windows 7/Vista/XP/Server; 5.91 GB) - dokument będzie dostępny po zalogowaniu!