Pakiet PS IMAGO PRO

Uniwersytet Jagielloński podpisał umowę, dzięki której pracownicy i studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego mogą nieodpłatnie korzystać z oprogramowania zawartego w pakiecie PS IMAGO PRO Academic firmy Predictive Solutions do 30 czerwca 2019 roku.
Nowe klucze mogą pobrać osoby, które złożyły oświadczenie w trakcie trwania poprzednich umów (lata 2014-2018).
Osoby chcące uzyskać dostęp do oprogramowania PS Imago, które nie składały w w/w okresie oświadczenia, powinny złożyć oświadczenie zgodnie z procedurą opisaną w dalszej części tej strony.
 

PS IMAGO PRO to system analityczno-raportujący, którego silnikiem analitycznym jest IBM SPSS Statistics. Rozwiązanie to jest rozszerzoną wersją IBM SPSS Statistics, oferuje nowe procedury analityczne i operacje na danych oraz nowoczesne formy wizualizacji. Dzięki PS IMAGO PRO badacz można samodzielnie tworzyć atrakcyjne wizualnie raporty, na bazie obiektów wynikowych IBM SPSS Statistics i udostępniać je uprawnionym odbiorcom przez przeglądarkę internetową. Rozwiązanie doskonale sprawdza się zarówno przy budowie systemu raportowania cyklicznego, jak i raportach ad-hoc.

PS IMAGO PRO to kompleksowe rozwiązanie składające się z następujących komponentów:

  • IBM SPSS Statistics – silnik analityczny umożliwiający wykonanie szerokiego spektrum analiz statystycznych;
  • PS IMAGO Pack/PS IMAGO Pack PRO – to zestaw procedur zintegrowanych z programem IBM SPSS Statistics. Obejmuje unikalne procedury operacji na danych, technik analityczne i nowe formy wizualizacji wyników analiz. Oferuje między innymi możliwość identyfikacji kluczowych zmiennych do analizy, usuwania duplikatów zmiennych, czy wyliczania wartości globalnych. Wśród nowych form wizualizacji są tabelowy wykres skrzynkowy, mapa kontyngencji, a także wykresy typu dashboard, itd.
  • PS IMAGO Designer – aplikacja do projektowania i przygotowywania profesjonalnych raportów analitycznych gotowych do dystrybucji w sieci www. Pozwala na zbudowanie własnych szablonów i swobodna aranżację obiektów i komentarzy na stronach. Do tworzenia raportów wykorzystywane są obiekty wynikowe IBM SPSS Statistics (tabele, wykresy).
  • PS IMAGO Portal – środowisko służące publikacji i prezentacji raportów analitycznych stworzonych w aplikacji PS IMAGO Designer. Raporty publikowane są w repozytorium bazodanowym portalu i stamtąd w postaci stron HTML są udostępniane uprawnionym osobom poprzez przeglądarkę internetową.  Podczas publikacji raporty trafiają do drzewiastej struktury folderów, porządkującej zawartość repozytorium PS IMAGO Portal
  • PS IMAGO Process – aplikacja do automatycznego tworzenia,  aktualizacji i dystrybucji raportów analitycznych. Bazując na zestawie parametrów zawierających informacje o plikach danych, komendach wykonywanych przez silnik analityczny (IBM SPSS Statistics), rozwiązanie to może cyklicznie generować raporty. Z kolei wygenerowane raporty mogą zostać opublikowane na stronach www portalu analitycznego lub tylko zaktualizowane w wybranej lokalizacji.

Więcej informacji na temat PS IMAGO PRO na stronie www.psimagopro.pl.

Zakupiona licencja pozwalana instalowanie i użytkowanie powyższych produktów na komputerach będących własnością jednostek Uniwersytetu oraz na komputerach prywatnych pracowników i studentów UJ pod warunkiem używania go wyłącznie dla celów lub potrzeb Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Wyżej wymienionego oprogramowania nie można instalować na komputerach z zainstalowanym serwerowym systemem operacyjnym.

Każda osoba użytkująca oprogramowanie zawarte w pakiecie PS IMAGO PRO Academic jest zobowiązana do zaznajomienia się z warunkami licencji oraz potwierdzenia zobowiązania się do ich przestrzegania poprzez wypełnienie i własnoręcznie podpisanie potwierdzenia akceptacji warunków licencji.


Uwaga: klucze na oprogramowanie PS IMAGO PRO Academic ważne do 30.06.2019 są już dostępne na naszej stronie.


 

Jak uzyskać licencje na oprogramowanie PS IMAGO PRO...

Pracownicy Studenci

Aby pobrać obrazy płyt instalacyjnych oraz klucze instalacyjne należy pobrać, wypełnić, wydrukować oraz podpisać formularz oświadczenia. Na formularzu należy też przybić pieczątkę macierzystej jednostki UJ.

W formularzu należy wypełnić wszystkie pola, przy czym podany adres e-mail musi znajdować się w domenie @uj.edu.pl.

Formularz należy dostarczyć w formie papierowej do Działu Usług Informatycznych UJ (Colegium Novum, ul. Gołębia 24 pok. 10A, Kraków) osobiście lub pocztą wewnętrzną.

W ciągu 1-2 dni roboczych po dostarczeniu oświadczenia do Działu Usług Informatycznych, dla podanego w oświadczeniu konta e-mail zostaną nadane uprawnienia umożliwiające pobranie obrazów płyt oraz kluczy instalacyjnych ze strony http://www.dui.uj.edu.pl/ps-imago.

Obrazy płyt instalacyjnych można pobrać na stronie http://www.dui.uj.edu.pl/ps-imago-pro-spss-dla-studentow.

Klucze licencyjne są udostępniane studentom przez lokalnych koordynatorów lub prowadzących zajęcia w macierzystym wydziale lub instytucie.

Aby uzyskać klucz instalacyjny należy złożyć na ręce osoby nim dysponującej wypełniony i podpisany formularz oświadczenia.

W formularzu należy wypełnić wszystkie pola, przy czym podany adres e-mail musi znajdować się w domenie @student.uj.edu.pl lub @doctoral.uj.edu.pl.

 

Oprogramowanie dostępne w portalu Uniwersytetu Jagiellońskiego - po zalogowaniu! Zaloguj się