Statsoft STATISTICA

Uniwersytet Jagielloński zakupił roczną licencję na korzystanie z programów z rodziny STATISTICA  w ramach licencji Site License:

Przypominam, że licencja Uniwersytetu Jagiellońskiego (dla wszystkich pracowników i studentów Uczelni) obejmuje następujące moduły analityczne:

W skład systemu STATISTICA Data Miner wchodzą także:

W ramach licencji uzyskaliśmy prawo do instalowania tego oprogramowania i bezpłatnego używania w okresie obowiązywania umowy na wszystkich komputerach jednostek organizacyjnych UJ oraz na komputerach domowych pracowników i studentów UJ. Dostępna jest zarówno 32- jak i 64-bitowa wersja pakietu.


Uwaga: są już dostępne klucze instalacyjne ważne do 31 października 2017 r. Aby je uzyskać należy się zalogować i wypełnić formularz.

Oprogramowanie dostępne w portalu Uniwersytetu Jagiellońskiego - po zalogowaniu! Zaloguj się