Oprogramowanie ChemDraw Professional 2017

Pracownicy, doktoranci oraz studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego uzyskali możliwość korzystania do czerwca 2018 z programu ChemBioDraw Ultra firmy PerkinElmer. Program ten jest dostępny na system Microsoft Windows oraz Apple Mac OS.

 

O programie ...

ChemBioDraw 17 (poprzednio znany jako ChemBioDraw) to program służący do tworzenia i edycji struktur związków chemicznych w 2D, 3D, szlaków chemicznych oraz predykcji właściwości chemicznych (widm NMR, pKA, LogP, LogS) i generowania nazwy danego związku chemicznego (struktura > nazwa, struktura > IUPAC, nazwa > struktura). ChemBioDraw pozwala na bezpośrednie przeszukiwanie bazy SciFinder na podstawie narysowanych struktur. Dostępne funkcje obejmują także narzędzie do rysowania płytek elektroforetycznych z opisem, peptydów, DNA, RNA, aminokwasów oraz szablony rysunków membran biologicznych, enzymów, receptorów, rybosomów, immunoglobin, mitochondriów etc. Traktowany jest jako uniwersalne narzędzie pomocne przy badaniach oraz publikacjach naukowych. Pełen spis funkcji znajduje się tutaj. Poradniki dotyczące użytkowania oprogramowania znajdują się na oficjalnym kanale YouTube – ChemDraw Wizard.

Jak uzyskać oprogramowanie

Aby uzyskać dostęp do oprogramowania ChemDraw Professional 17.0 oraz kluczy instalacyjnych, należy posiadać konto e-mail w domenach: @uj.edu.pl, @student.uj.edu.pl, @cm-uj.krakow.pl, @chemia.uj.edu.pl lub @doctoral.uj.edu.pl.

Aby pobrać oprogramowanie oraz klucze należy:

  • otworzyć stronę http://sitelicense.cambridgesoft.com/sitelicense.cfm?sid=2781,
  • na powyższej stronie w polu "Email Address" podać swój adres e-mail w jednej z wyżej wymienionych domen i kliknąć przycisk "Submit",
  • na następnej stronie kliknąć przycisk "Continue",
  • na kolejnej stronie kliknąć na przycisk "Register", aby utworzyć konto,
  • na kolejnej stronie należy wypełnić formularz rejestracyjny wpsiując wszystkie dane (pola oznaczone czerwoną gwiazdką należy obowiązkowo wypełnić),
  • po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól, należy kliknąć przycisk "Register",
  • jeśli wszystkie pola zostały wypełnione prawidłowo, otworzy się strona potwierdzająca zarejestrowanie się ("Registration Complete"); na tej stronie należy kliknąć na odnośnik "Continue To Your Previous Request",
  • na kolejnej stronie będą widoczne klucze instalacyjne, odnośniki do pobrania oprogramowania oraz odnośniki do dokumentacji oprogramowania. Klucze instalacyjne zostaną również automatycznie przesłane na adres e-mail podany podczas rejestracji.

 

W przypadku pytań, lub jakichkolwiek problemów związanych z instalacją, tudzież użytkowaniem licencji proszę kontaktować się z Informatics - Customer Service <Informatics.Customer_service@PERKINELMER.COM> .

Aministratorami oprogramowania ChemBioDraw na Uniwersytecie Jagiellońskim są: