Origin Pro dla pracowników Origin Pro dla pracowników

OriginLab

logo_POIS   flaga UE


Zakup współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko


Uniwersytet Jagielloński zakupił bezterminową licencję programu Origin Pro firmy OriginLab Corporation służącego do analizy i wizualizacji danych. Licencja ta uprawnia do instalowania oprogramowania Origin Pro na komputerach będących własnością Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Dodatkowo zostały zakupione licencje Home Use oraz Student, które pozwalają na instalowanie i korzystanie z programu Origin Pro na komputerach domowych pracowników, doktorantów i studentów UJ. Licencje Home Use oraz Student są ograniczone czasowo i wygasną 3 września 2018 r.

Oprogramowanie Origin można wykorzystywać wyłącznie w celach niekomercyjnych (np. naukowo-dydaktycznych).

Origin Pro

Program Origin jest pakietem, umożliwiającym pozyskiwanie, analizę i wizualizację danych pomiarowych. Szereg narzędzi pozwala użytkownikowi dokonać importu danych i umieścić je w arkuszu. Następny etap to przetwarzanie zgromadzonych danych, dokonywane już przez użytkownika. Do tego celu służy wiele wbudowanych funkcji, a użytkownicy bardziej zaawansowani mogą korzystać z możliwości programistycznych i tworzyć własne procedury analizy przy pomocy dostępnych narzędzi. Dane pobrane i przetwarzane można wizualizować na każdym etapie analizy. Służy temu zestaw wielu typów wykresów dwu- i trójwymiarowych.

Bardziej szczegółowy opis programu znajduje sie na stronie: www.origin.pl.

Dokumentacja do programu dostępna jest na stronach OriginLab Corporation.

Manual w wersji drukowanej dostępny jest w czytelni biblioteki Wydziału Chemii UJ, ul. Ingardena 3.

Uwaga: płyta instalacyjna zawiera 32- oraz 64-bitową wersję oprogramowania. Wyboru należy dokonać podczas instalacji.

Uwaga: dostępna jest aktualizacja do wersji OriginPro 2017 SR1. Szczegółowa lista nowych funkcji znajduje się na stronie http://originlab.com/doc/ReleaseNotes/Origin-2017-SR1-FeaturesImprovements, natomiast szczegółowy wykaz poprawek dostępny jest na stronie http://originlab.com/doc/ReleaseNotes/Origin-2017-SR1-Bug-Fixes

 

Do pobrania: