PTC Mathcad

logo_POIS   flaga UE


Zakup współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

 

Uniwersytet Jagielloński zakupił bezterminowe licencje programu Mathcad firmy Parametric Technology Corporation (PTC) do obliczeń numerycznych, inżynierskich i symbolicznych, z graficznym interfejsem WYSIWYG oraz zapisem symboli i formuł przy użyciu tradycyjnej notacji matematycznej. Obejmują one dodatkowe specjalistyczne moduły (toolboksy) z zakresu: obróbki sygnałów (Signal Processing), obróbki obrazów (Image Processing), analizy falkowej (Wavelets), analizy danych (Data Analysis).

Licencje zakupione przez Uniwersytet:

 1. Wielostanowiskowa licencja sieciowa (University Edition - 100 Floating): pozwala na instalację programu na nieograniczonej liczbie komputerów podłączonych do sieci uczelnianej i użytkowanie programu maksymalnie na 100 stanowiskach jednocześnie (podczas instalacji i w czasie pracy konieczny jest dostęp do serwera kontrolującego ilość równoległych sesji z komputera o adresie IP należącym do sieci UJ).
  Licencja do zastosowań niekomercyjnych, dydaktycznych.
   
 2. 50 licencji jednostanowiskowych (Professor Edition Individual 50 Pack): każda pozwala na instalację i użytkowanie programu na jednym komputerze będącym własnością uczelni.
  Licencja do zastosowań niekomercyjnych, dydaktycznych i naukowo-badawczych (w tym prace magisterskie, doktorskie).

 

Poza nimi do dnia 2015-09-04 aktywna jest licencja serwisowa gwarantująca w czasie trwania:

 • dodatkowe 10 licencji jednostanowiskowych typu HomeUse (na komputery domowe lub przenośne) związanych z licencją 1 i z takim samym ograniczeniem zastosowań.
 • dodatkowe 50 licencji jednostanowiskowych typu HomeUse (na komputery domowe lub przenośne) związanych z licencją 2 i z takim samym ograniczeniem zastosowań.
 • bezpłatny upgrade programu,
 • pomoc techniczną
  • polskiego dystrybutora
   • telefonicznie: 12 4105987, 12 4105989, 12410 5991;
   • mailowo: mathcad@gambit.net.pl;
   • przez stronę internetową: http://www.mathcad.pl;
  • producenta: adresy w menu programów.

 

Mathcad

Komercyjny program algebry komputerowej (CAS), o możliwościach obliczeniowych zbliżonych do programu Mathematica lub Maple.

Cechą charakterystyczną Mathcada jest łatwość i intuicyjność obsługi, przy klasycznej formie zapisu wyrażeń matematycznych z użyciem naturalnych symboli algebraicznych. Nawet skomplikowane obliczenia i ich wizualizacje przeprowadzić może użytkownik bez przygotowania programistycznego, a wiele operacji daje się realizować za pomocą myszy. Program daje możliwość komponowania w trybie WYSIWYG aktywnych formuł z tekstem, tabelami, wykresami i zdjęciami, ukrywania widoczności elementów itp.

Mathcad m.in. natywnie wykorzystuje i rozróżnia w wyrażeniach wielkie i małe litery, indeksy górne i dolne, alfabet grecki, czcionki Unicode. Wyświetla i obsługuje liczby w różnych formatach, w tym: liczby rzeczywiste, urojone i zespolone, wektory i macierze, liczby w systemach dziesiętnym, binarnym, ósemkowym i szesnastkowym, liczby w notacji inżynierskiej i naukowej. Wykonuje operacje na wielkościach mianowanych (w tym TrueNumbers) z konwersją pomiędzy systemami miar i sprawdzaniem poprawności wymiarowej.

Program wspiera wymianę danych jak i integrację z bazami danych, arkuszami kalkulacyjnymi, pakietami sterowania akwizycji i analizy danych oraz naukowymi i inżynierskimi systemami obliczeń i symulacji m.in. CAD, CAM, CAE, FEM, BIM, GIS.

Użytkownicy mają zapewniony dostęp online do bibliotek informacji technicznych i narzędzi z zakresu chemii, nanotechnologii, ceramiki, polimerów, farmacji, optyki, elektroniki, biochemii, biotechnologii, inżynierii środowiska, lądowej i wodnej oraz wsparcie techniczne (baza wiedzy, system pomocy, baza gotowych arkuszy obliczeniowych, dostęp do tablic fizykochemicznych, matematycznych, podstawowych wzorów, formuł i stałych).

Program Mathcad stosuje więcej niż 90% firm z listy Fortune 1000, reprezentujących szeroki zakres branż.

Bardziej szczegółowy opis programu znajduje sie na stronach producenta www.ptc.com/product/mathcad lub polskiego dystrybutora www.mathcad.pl.

Oprogramowanie dostępne w portalu Uniwersytetu Jagiellońskiego - po zalogowaniu! Zaloguj się